Brabantse Orchideeën Vereniging vzw
            Ondernemingsnummer : 864 281 579
            Maatschappelijke zetel:
                        Kasteelstraat 28
                        1600 Sint-Pieters-Leeuw


  Doel :


   De leden de mogelijkheid te bieden tot ontmoeting en persoonlijke ontplooiing in
   functie van hun gezamenlijke interesse en vrijetijdsbesteding, te weten de
   kennis en kweek van orchideeën; hen toe te laten hun kennis en ervaring
   hieromtrent te verbeteren en te verruimen door het organiseren van onder meer
   bijeenkomsten, studiereizen, tentoonstellingsbezoeken, ruilbeurzen, lezingen
   over orchideeën, hun biotoop, hun verzorging en wetgeving hieromtrent, alsook :

   de bekendheid en de liefde voor de orchideeën te bevorderen bij het grote
   publiek door het organiseren van tentoonstellingen, workshops, lezingen, enz.  Statuten :

   De statuten van de “Oprichting” zijn verschenen in Het Belgisch Staatsblad
   op 2 april 2004.

   De statuten zijn steeds ter inzage op de ledenbijeenkomsten.  Bibliotheek :

   Het reglement en de lijst van een 60 tal boeken, zowel Nederlandstalige als
   anderstalige kunnen verkregen worden

   via mail naar:  bov.info@bovvzw.be