Brabantse Orchideeën Vereniging v.z.w.

Het doel van de vereniging bestaat erin:

De leden de mogelijkheid te bieden tot

ontmoeting en persoonlijke ontplooiing

in functie van hun gezamenlijke interesse en

vrijetijdsbesteding, te weten de kennis

en kweek van orchideeën;

hen toe te laten hun kennis en ervaring

hieromtrent te verbeteren en te verruimen

door het organiseren van onder meer

bijeenkomsten, studiereizen,

tentoonstellingsbezoeken, ruilbeurzen,

lezingen over orchideeën, hun biotoop,

hun verzorging en wetgeving hieromtrent.


De bekendheid en de liefde voor de orchideeën

te bevorderen bij het grote publiek door

het organiseren van tentoonstellingen,

workshops, lezingen, enz.

Copyright © All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren